Algemene voorwaarden ‘’Verhuur Licht Geluid’’

Bij het huren van licht en geluid zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW.

2. Brengen, installeren, afbouwen en ophalen binnen Utrecht is gratis. De reiskosten buiten Utrecht zijn € 0,60 p/km. Dit is inclusief voertuig, chauffeur, brandstof.

3. U kunt vrijblijvend een optie plaatsen. Dit houdt in dat wij een voorlopige datum voor u reserveren. U hebt dan een week de tijd om deze reservering om te zetten in een boeking.

4. Na het plaatsen van een boeking ontvangt u van ons een factuur per mail. Deze dient u volledig te voldoen. Zodra uw betaling op onze rekening staat, is uw boeking definitief.

5. Aan annuleren van een boeking zijn kosten verbonden:

Indien de huurder tot 7 dagen voor de verhuurdatum de boeking schriftelijk beëindigd zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Na deze termijn zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

7. De huurder van de apparatuur is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen, benodigde vergunningen en BUMA/STEMRA/SENA- rechten.

8. De huurder is verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade aan de apparatuur gedurende de boekingstijd.

9. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

10. De locatie dient bereikbaar te zijn met de auto. Op de locatie moet minimaal één vrije 16 amp. stroomgroep aanwezig te zijn.

11. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur of lampen. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: niet of niet tijdig leveren van onze toe- leveranciers, ziekte van personeel, gebreke in hulp of transportmiddelen, brand, niet nagekomen verhuurafspraken door andere huurders en verkeersbelemmering. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en / of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.